میثم بزرگیان

 

 

بیوگرافی:

میثم بزرگیان متولد ۱۳۶۴ و فارغ التحصیل کاردانی رشته مکانیک خودرو از دانشگاه آزاد اسلامی کاشان.

سوابق شغلی:

سرپرست خط مکانیک سایپا سال ۱۳۸۹

مدیر داخلی دفاتر الکترونیک انتظامی ناجا سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵

مسئول دفتر ریاست فدراسیون ورزش کارگری ۱۳۹۵ تاکنون