فعالیت های سنوات گذشته ورزش کارگران

از فعالیت های سنوات گذشته ورزش کارگران می توان بصورت اجمالی به موارد ذیل اشاره نمود :

 

۱ ) بخش مسابقات ورزشی :

الف : اعزام تیم های منتخب کارگری جهت شرکت در تورنمنت ها و مسابقات بین المللی به شرح ذیل :

در سال ۸۰

اعزام تیم منتخب کشتی فرنگی و آزاد کارگران به کشور فرانسه

اعزام تیم منتخب جودو کارگران به کشور چین

در سال ۸۱

اعزام تیم منتخب کاراته کارگران به کشور بوسنی و هرزه گوین

در سال ۸۲

اعزام تیم منتخب کشتی آزاد کارگران به کشور یونان

در سال ۸۳

اعزام تیم منتخب کاراته کارگران به کشور مراکش

اعزام تیم منتخب جودو کارگران به کشور سوئیس

در سال ۸۴

اعزام تیم منتخب کاراته کارگران به کشور مراکش

اعزام تیم منتخب وزنه برداری کارگران به کشور انگلستان

در سال ۸۵

اعزام تیم منتخب کاراته کارگران به کشور ایتالیا

اعزام تیم منتخب جودو کارگران به کشور ماکائو

اعزام تیم منتخب تکواندو کارگران به کشور آلمان

در سال ۸۶

اعزام تیم منتخب کوهنوردی کارگران به کشور نپال

اعزام تیم منتخب فوتبال کارگران به کشور آلمان

در سال ۸۷

اعزام تیم منتخب کوهنوردی کارگران به کشور پاکستان

اعزام تیم منتخب کشتی کارگران به کشور اسپانیا

ب : برگزاری  مسابقات ورزشی قهرمانی کشور بصورت سالیانه که ذیلا به سوابق چند سال گذشته در این خصوص اشاره می گردد :

۱ – برگزاری ۲۷ مسابقه قهرمانی کارگران کشور در رشته های مختلف ورزشی جهت بانوان و آقایان کارگر در سال ۸۵

۲ – برگزاری ۲۷ مسابقه قهرمانی کارگران کشور در رشته های مختلف ورزشی جهت بانوان و آقایان کارگر در سال ۸۶

۳ – برگزاری ۴۴ مسابقه قهرمانی کارگران کشور در رشته های مختلف ورزشی جهت بانوان و آقایان کارگر در سال ۸۷

۴ – برگزاری ۴۳ مسابقه قهرمانی کارگران کشور در رشته های مختلف ورزشی جهت بانوان و آقایان کارگر در سال ۸۸

۵ – برگزاری ۳۶ مسابقه قهرمانی کارگران کشور در رشته های مختلف ورزشی جهت بانوان و آقایان کارگر در سال ۸۹

۶ – برگزاری ۲۹ مسابقه قهرمانی کارگران کشور در رشته های مختلف ورزشی جهت بانوان و آقایان کارگر در سال ۹۰