معاونت اداری و پشتیبانی

بیوگرافی:

علی اصغر مهدی نژاد متولد ۱۳۵۰ شهرستان رامسر دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته حوزوی(اتمام رسائل و مکاتب) 

سوابق اجرائی:

- مسئول ویژه دفتر قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی

- مسئول ویژه دفتر پیگیری - حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسدران انقلاب اسلامی

- کارشناس امور فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

- رئیس اداره مطالعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

- معاون دفتر فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

- معاون اداری و پشتیبانی فدراسیون ورزش های کارگری

- رئیس دفترریاست فدراسیون ورزش های کارگری